مطلب ویژه

» سلامت خانواده » جزییات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۹۷+جدول

تاریخ انتشار : 1396/10/12 - 1:25

جزییات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۹۷+جدول

سایت آی همسر- جوانان ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون ۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۳۰ فروردین ماه ۹۷ ۲ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و پنجمین دوره) و آزمون پذیرشدستیار پزشک خانواده ۶ اردیبهشت ماه ۹۷ ۳ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷ […]

سایت آی همسر- جوانان

ردیفنام آزمونتاریخ برگزاری آزمون۱آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE۳۰ فروردین ماه ۹۷۲آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و پنجمین دوره) و آزمون پذیرشدستیار پزشک خانواده۶ اردیبهشت ماه ۹۷۳آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷۴آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷۵آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت،دندانپزشکی و داروسازی (PHD)۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷۶آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۷ تیر ماه ۹۷۷آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE۷ تیر ماه ۹۷۸آزمون کارشناسی ارشد۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۹۷۹آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی۱۴ تیر ماه ۹۷۱۰آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی۱۴ تیر ماه ۹۷۱۱آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری)۲۱ تیر ماه ۹۷۱۲آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)۲۸ تیر ماه ۹۷۱۳آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱۴ مردادماه ۹۷۱۴آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور ۱۴ مردادماه ۹۷۱۵آزمون ملی دندانپزشکی ۱۴ مردادماه ۹۷۱۶آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور۴ مردادماه ۹۷۱۷آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE۱۸ مردادماه ۹۷۱۸آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۲۵ مردادماه ۹۷۱۹آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)۵ شهریور ۹۷۲۰آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۵) و فوق تخصصی (دوره ۳۲)۸ و ۹ شهریور ۹۷۲۱آزمون پیش کارورزی و علوم پایه۱۵ شهریور ۹۷۲۲آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE۱۹ مهرماه ۹۷۲۳آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۲۴ آبان ماه ۹۷۲۴آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)۸ آذر ماه ۹۷۲۵آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE۱۵ آذر ماه ۹۷۲۶آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲۶ دی ماه ۹۷۲۷آزمون ملی دندانپزشکی ۲۶ دی ماه ۹۷۲۸آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)۲۰ دی ماه ۹۷۲۹آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و ششمین دوره)۱۱ بهمن ماه ۹۷۳۰آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۶) و فوق تخصصی (دوره ۳۳)۱۱ بهمن ماه ۹۷۳۱آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۱۸ بهمن ماه ۹۷۳۲آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE۲۵ بهمن ماه ۹۷۳۳آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و ششمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده۲ اسفند ماه ۹۷۳۴آزمون پیش کارورزی و علوم پایه۱۶ اسفند ماه ۹۷منبع
——————————————————————————
گردآوری و تنظیم:سایت آی همسرارسال دیدگاه