مطلب ویژه

» بارداری » تفاوت های بارداری اول و دوم

تاریخ انتشار : 1396/07/14 - 14:30

تفاوت های بارداری اول و دوم

سایت آی همسر- بارداری بین بارداری اول و دوم تفاوتهای زیادی وجود دارد، اما یك اصل مهم در هر دو مورد دیده میشود. مادر هر بار احساس انس و الفتی عجیب با فرزند داخل شكمش دارد. ادامه… منبع —————————————————————————— گردآوری و تنظیم:سایت آی همسر

سایت آی همسر- بارداری


بین بارداری اول و دوم تفاوتهای زیادی وجود دارد، اما یك اصل مهم در هر دو مورد دیده میشود. مادر هر بار احساس انس و الفتی عجیب با فرزند داخل شكمش دارد. ادامه…منبع
——————————————————————————
گردآوری و تنظیم:سایت آی همسرارسال دیدگاه